TEL 96 155 06 78
Plataforma Educamos

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y personalizar su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más info

Aceptar

Premio al Book-Trailer!!!

Els alumnes de 2ºBto. de l'optativa d'Imatge i so han recollit el diumenge 26 de febrer l'accèssit premi sambori MICE 2017 a la producció escolar valenciana en valencià secundària i batxillerat pel book-tràiler: L'auca del senyor Esteve.
A més a més, han pogut gaudir de la gala de cloenda MICE-2017 plena d'actuacions, sorpreses i moments emocionants, en què pràcticament la totalitat dels premiats agraïa i proposava una major inclusió de l'audiovisual a les aules i sobretot en els plans d'estudi.
El treball es va realitzar en la primera avaluació dins dels tallers de l'esmentada assignatura, amb la finalitat d'aprofundir en el discurs narratiu i la creació del guió literari i tècnic per a la creació d'un producte, en aquest cas, un book-tràiler, la que per a molts és la millor eina d'accés a la lectura per als més joves.

Los alumnos de 2ºBto. de la optativa de Imagen y sonido han recogido el domingo 26 de febrero el accésit premio sambori MICE 2017 a la producción escolar valenciana en valenciano secundaria y bachillerato por su book-trailer: L'auca del señor Esteve.
Además han podido disfrutar de la gala de clausura MICE-2017 llena de actuaciones, sorpresas y momentos emocionantes, en la que prácticamente la totalidad de los premiados agradecía y proponía una mayor inclusión del audiovisual en las aulas y sobre todo en los planes de estudio.
El trabajo se realizó en la primera evaluación dentro de los talleres de la citada asignatura, con el fin de profundizar en el discurso narrativo y la creación del guion literario y técnico para la creación de un producto, en este caso, un book-trailer, la que para muchos es la mejor herramienta de acceso a la lectura para los más jóvenes.

IMG2461
IMG2449
IMG2456

 

TOP