TEL 96 155 06 78
Plataforma Educamos

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y personalizar su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más info

Aceptar

Booktràiler finalista

Booktràiler finalista, premis lliurats pel Col·legi Martí Sorolla.

El passat divendres 9 de març, els alumnes de 4t ESO -Liria Krebs, Alba Cortés i Javier Cubas- van participar en el lliurament de premis de booktràiler organitzat pel Col·legi Martí Sorolla, amb el títol lectura connectada. Aquesta organització porta quatre anys motivant la lectura amb diferents propostes, aquest esdeveniment de creació de booktràilers funciona com a proposta a la motivació de lectures en valencià, que bona falta fa, donat el reduït nombre de lectors en la nostra llengua.

Centres de tota la geografia de la Comunitat, van enviar les propostes, i es van escollir vint. A la gala es van repartir els premis corresponents, a més a més vam poder assistir a dues xerrades. Jordi Jubany, que va parlar sobre lectura connectada, creativitat, el futur de la lectura, entre altres qüestions, i Marta Meneu Borja booktuber, que va exposar les múltiples possibilitats de la lectura avui en dia, i la quantitat de recursos i continguts que es poden consumir i crear. Nosaltres vam recollir el nostre títol de finalistes.

El treball presentat, un booktràiler sobre El verí del teatre de Rodolf Sirera destaca per l'adaptació realitzada del text original, per l'expectativa creada per la lectura, i per la qualitat de creació, adaptació i imaginació. Aquest producte és el resultat del taller de lectura de l'assignatura de valencià, ja que en la 1a avalulació es va proposar la creació d'un treball d'aquest tipus, amb el qual es demostrés control, comprensió i domini de la lectura, a més de sensibilitat amb la temàtica; i aquesta proposta va ser la triada pel professor entre els treballs creats pels alumnes. Seguim creient en ell, i creant per (i amb) ell. Cada projecte és una oportunitat única per treballar i transmetre valors teresians arreu del món.

Booktráiler finalista, premios entregados por el Colegio Martí Sorolla.

El pasado viernes 9 de marzo, nuestros alumnos de 4ºESO -Liria Krebs, Alba Cortés y Javier Cubas- participaron en la entrega de premios de booktráiler organizado por el Colegio Martí Sorolla, con el título lectura conectada. Esta organización lleva cuatro años motivando la lectura con diferentes propuestas, este evento de creación de booktráilers funciona como propuesta a la motivación de lecturas en valenciano.

Centros de toda la geografía de la Comunidad, enviaron sus propuestas, y se escogieron veinte. En la gala se repartieron los premios correspondientes, y además, pudimos asistir a dos charlas. Jordi Jubany, que habló sobre lectura conectada, creatividad, el futuro de la lectura, entre otras cuestiones y Marta Meneu Borja booktuber, que expuso las múltiples posibilidades de la lectura hoy en día, y la cantidad de recursos y contenidos que se pueden consumir y crear. Nosotros recogimos nuestro título de finalistas.

El trabajo presentado, un booktráiler sobre El verí del teatre de Rodolf Sirera destaca por la adaptación realizada del texto original, por la expectativa creada para con la lectura, y por la calidad de creación, adaptación e imaginación. Este producto es el resultado del taller de lectura de la asignatura de valenciano, ya que en la 1ª evalulación se propuso la creación de un trabajo de este tipo, con el que se demostrara control, comprensión y dominio de la lectura, además de sensibilidad con la temática; y esta propuesta fue la elegida, entre los trabajos creados por los alumnos. Seguimos creyendo en él, y creando por él. Cada proyecto es una oportunidad única para trabajar y transmitir valores.

booktrailerfinalistas
IMG3753
book1
IMG3754

 

TOP